محاسبه درصد به چه دردی میخوره؟

یکی از دغدغه های داوطلبان آزمون های تیزهوشان، محاسبه درصد یا همان درصدگیری سریع از تست هایشان است. این موضوع در زمان تمرین های سریع یا حل تست های آموزشی از این لحاظ بسیار مهم است که از طرفی بایستی سریع و در کمترین زمان ممکن انجام شود و از طرف دیگر دقت در محاسبه صحیح آن ضروری است. در این صفحه شما به راحتی میتوانید با وارد کردن تعداد صحیح و غلط و نزده هر آزمونی که انجام دادید به سرعت درد خودتان را مشاهده کنید.

تاثیر نمره منفی در درصدگیری

همان طور که در فرمول محاسبه گر درصد هم دیده می شود، تعداد پاسخ های نادرست داوطلب در درصد او تاثیر مستقیم دارد و هر پاسخ اشتباه می تواند یک سوم از پاسخ های درست داوطلب را منفی کند. به همین خاطر است که مشاوران توصیه می کنند در صورتی که در جلسه آزمون سراسری از پاسخ سوالی مطمئن نیستید، به هیچ عنوان پاسخی برای آن ثبت نکنید چون می تواند منجر به کاهش درصد شما شود. این موضوع در تست های آموزشی هم بسیار مهم است. تا شما در عمل این عادت را برای خود ایجاد نکنید، نمی توانید در جلسه آزمون هم به آن پایبند باشید.

یکی از راهکارهایی که می تواند به ایجاد این عادت در تست زنی به شما کمک کند، دانستن درصد بدون احتساب پاسخ های غلط است. یعنی حساب کنید اگر سوالاتی را که غلط زده اید، بدون پاسخ رها می کردید، نتیجه حساب کردن درصد شما چه تفاوتی با درصد اصلی شما داشت. مشاهده این اختلاف به شما کمک می کند، در زمان پاسخگویی به سوالات، حتی الامکان از پاسخگویی به سوالاتی که در خصوص پاسخ آنها مطمئن نیستید، پرهیز کنید